Vereniging van de Praktijkjuristen in Sociaal Recht

Prijs van de VPJSR

De Vereniging van Praktijkjuristen van Sociaal Recht (VPJSR) heeft in 2020 een Prijs in het leven geroepen voor praktijkjuristen in het sociaal recht en die tot doel heeft om een origineel rechtsleerartikel van 7.500 tot 15.000 woorden te belonen.

Het bedrag van de prijs is 1.500 euro.

De volgende uitreiking van de prijs is voorzien voor september 2021.

De bijdrage kan in het Frans of Nederlands worden geschreven.

Het thema voor de prijs die in september 2021 wordt uitgereikt is: "Sociaal recht in tijden van pandemie".

Inschrijvingen ten laatste 15 januari 2021.

Alle details van deze prijs zijn beschikbaar in het reglement.


Conferenties

In afwachting van onze conferenties vanaf september 2020, bieden wij u een virtuele conferentie aan. Voor het jaar 2020, kan u voor twee jaar lid worden en slechts éénmaal lidgeld van 90 € betalen.  


Welkom

Beste,

De wereld evolueert voortdurend en dat is waarschijnlijk ook zo in uw dagelijks leven. De informaticatools veranderen eveneens en geven nieuwe mogelijkheden aan hun gebruikers. Het leek ons daarom nuttig om een nieuwe internetsite te lanceren die nog meer aan uw behoeften en verwachtingen voldoet.

Onze vereniging wil de kennis van het sociaal recht blijven promoten en delen, onder meer door de terbeschikkingstelling van nuttige documenten voor uw beroepspraktijk, maar ook door het organiseren van conferenties, colloquia, bedrijfsbezoeken, banketten en reizen. Et dit alles in een gezellig kader, wat ook één van de sterke troeven is van de vereniging.

Door de nieuwe website zal u nog beter geïnformeerd worden over de verschillende activiteiten van de VPJSR. Het opzoeken en de raadpleging van de documenten van de conferenties zal u nog makkelijker gemaakt worden, zelfs indien de documenten zeer oud zijn.

De Vereniging telt nagenoeg 550 praktijkjuristen gespecialiseerd in sociaal recht maar afkomstig uit diverse domeinen zoals magistratuur, balie, vakbonden, werkgeversorganisaties, sociale secretariaten, ondernemingen of consultancybedrijven.

Indien u overtuigd bent van de meerwaarde van de vereniging en indien u er nog geen lid van bent, aarzel niet lid te worden door u op onze website in te schrijven en de jaarlijkse bijdrage van 90 EUR op de bankrekening BE52 2100 9198 0809 te betalen (met vermelding van de naam en voornaam van de persoon voor wie de bijdrage wordt betaald). Het lidgeld geldt voor een kalenderjaar.

U zal niet teleurgesteld zijn.

Mariella FORET
Voorzitster

Ik word lid

home2

home1

Vereniging van de Praktijkjuristen in Sociaal Recht